Kontaktpersoner

Sportslig leder: Frank Kaasa 995 08014
Økonomi: Helen Sandum 905 30588
Sekretariat- og haller: Baard Olafsen 911 80307
Skole- og overnatting: Birgit Lien Johansen 952 22577
Kiosk/billetter: Gyri Strømmen 916 58255
Matansvarlig: Helen Sandum 905 30588
Webredaksjon og resultatregistrering: Lill-Kristin Gundersen 909 99380