Turneringsreglement

§ 1. ARRANGØR

Turneringen, forkortet Falk cup 2018, arrangeres av Falk Horten håndball.

§ 2. REGLEMENT

Falk elite er en internasjonal håndballturnering, og forholder seg til Norges Håndballforbunds reglement for yngre aldersbestemte lag, i tillegg til egne regler som er beskrevet under.
Frimerke / punktmarkering er ikke tillatt.  

§ 3. KLASSEINNDELNING

Falk cup 2018 spilles i følgende klasser:

 • J02 - Jenter født 01.01.2004 og senere
 • G02 - Gutter født 01.01.2004 og senere

§ 4. LAGSLISTER

Alle lag har sendt inn spillerlister/laglister innen 20. august. Utfylt spillerliste, om denne ikke er preutfylt, med inntil 16 spillere og leveres sekretariatet senest 15 minutter før kampstart.

§ 5. LEGITIMASJON

Det gis ikke dispensasjon for bruk av overårige spillere. Samtlige spillere skal på oppfordring fra turneringsledelsen kunne bekrefte sin alder – ha derfor legitimasjon tilgjengelig.  Lag som benytter overårige spillere diskvalifiseres fra turneringen.

§ 6. SPILLETIDER OG REGLER VED SLUTTSPILL

Alle lag spiller minimum fire kamper. 
Falk elite har innledende gruppespill, deretter plasseringsspill. Størrelsen på innledende gruppespill og plasseringsspill avhenger av antall påmeldte.

Det spilles 2 x 20 minutter med 5 minutter pause. En lagstimeout pr. omgang per lag. Ved poenglikhet i det innledende gruppespillet; rangeres lagene etter følgende prioriterte kriterier:

 • Poeng i innbyrdes kamper
 • Målforskjell i innbyrdes kamper   
 • Flest scorede mål i innbyrdes kamper
 • Målforskjell i samtlige kamper
 • Flest scorede mål i samtlige kamper
 • Loddtrekning

Laget som står oppført først i kampprogrammet begynner med ballen.

Innledende gruppespill:

Begge klasser deles inn i grupper, hvor "alle møter alle"

Sluttspillet:

Ved uavgjort i sluttspillskampene; spilles det 2 x 5 minutter ekstraomganger.
Ved fortsatt uavgjort resultat spilles det ”sudden death”. Trener/lagleder trekker om hvilket lag som starter med ballen både i ekstraomgangene og ved ”sudden death”.

Timeout tillates ikke når det spilles "sudden death" eller ekstraomganger.

§ 7. GJENNOMFØRING AV KAMP

Alle skal lag være klare til å gjennomføre kamp, og ha levert kamprapport, til sekretariatet senest 15 minutter før oppsatt kampstart.

Ved draktlikhet skal det laget som står oppført sist i kampprogrammet bytte drakter.

Hvert lag stiller med en matchball, og lagkapteinene skal 5 minutter før kampstart møte dommerne ved kampsekretariatet og bestemme hvilken ball som benyttes som matchball.

Etter kampen skal den enkelte lagleder signere på kamprapporten.

Ved utvisninger stoppes tiden, utvisningstiden starter først å løpe når spillet blåses i gang igjen. Ved skader avgjør dommer om tiden skal stoppes eller ikke.

Teknisk sone er etablert rundt de ulike sekretariatene, lagleder kan kun bevege seg inn i teknisk sone for å begjære timeout. Ellers skal teknisk sone være fri for spillere og lagledere.

Det er kun lov å bytte spillere når eget lag har ballkontroll; det er imidlertid lov å bytte målvakt ved straffe til motstanderlaget.

§ 8. BALLSTØRRELSER

Følgende ball-størrelser benyttes:

 • G04 internasjonal størrelse 1
 • J04 internasjonal størrelse 1

§ 9. WALK OVER

Lag som ikke møter til kamp, uten gyldig grunn, taper kampen med 0-5 i målforskjell og vil alltid rangeres lavere enn alle andre lag med samme antall poeng uansett målforskjell.

§ 10. RØDT KORT

Ved direkte rødt kort og tilhørende rapport, må spilleren stå over neste kamp. Ved diskvalifisering i kampens siste spilleminutt (ordinær utvisning i siste spilleminutt) uten tilhørende rapport, kan spilleren delta i neste kamp. Ved to stk. diskvalifisering, skal spilleren stå over neste kamp. Spilleren tar med seg evt. diskvalifisering fra det innledende puljespillet inn i sluttspillet. 

§ 11. DOMMERE

Alle kamper dømmes av 2 dommere. 

§ 12. PREMIERING

 • premie i A-sluttspill: Individuell premiering til alle spillere samt ”gull-pokal”
 • premie i A-sluttspill: Individuell premiering til alle spillere samt ”sølv-pokal”
 • Det plukkes ut et All-Star team i begge klasser, individuell premiering til disse spillerne

§ 13. PROTESTREGLEMENT

Eventuelle protester skal leveres skriftlig til turneringskontoret senest en halv time etter at kampen er slutt. Protesten leveres i turneringssekretariatet i Holtanhallen.

Protestgebyr er NOK 500,-. Dersom protesten godkjennes, tilbakebetales pengene. Protesten behandles av en egen jury oppnevnt av arrangør.

§ 14. SKADEBEHANDLING

Det vil ikke være helsepersonell, lege eller annet skadebehandlende personell til stede under turneringen. Ved alvorlige skader som oppstår i kamper bes lagleder om å kontakte/bringe den skadede spilleren til:

 Horten Legevakt,  - Øyeblikkelig hjelp

Telefon: 116117 (nasjonalt nummer) Adresse: Harald Pedersens gt. 9, 3182 Horten

§ 15. KAMPOPPSETT

Turneringsledelsen forbeholder seg retten til å endre kampoppsettet etter at denne er publisert på turneringens nettside. Publisering skjer i uke 34. Melding om endring gjøres skriftlig til berørte lagledere.